MÓJ SZYDŁOWIEC

Strona główna

Strona główna
Ratusz
Kościół
Zamek
Pomnik Jana Pawła II
Pomnik Kościuszki
Pomnik Piłsudskiego
Cmentarz żydowski

Szydłowiec jest małym miasteczkiem położonym w woj. mazowieckim, w powiecie szydłowieckim nad rzeką Korzeniówką. Jest siedzibą powiatu i miejsko-wiejskiej gminy Szydłowiec. Miejscowość o dużym dziedzictwie kulturalno-historycznym, licząca około 12 200 mieszkańców. Patronem miasta jest Święty Zygmunt Król.

Miasto położone jest w południowej części województwa mazowieckiego, w pobliżu granicy z województwem świętokrzyskim. Mimo to miasto ulokowane jest na północnych zboczach Małopolski, a ściślej rzecz biorąc ziemi radomskiej. Geograficznie Szydłowiec położony jest w geologicznym leju utworzonym przez nachodzące na siebie Przedgórze Iłżeckie od wschodu i Garb Gielniowski od południowego zachodu.

Pierwotnie w miejscu Szydłowca istniał gród, którego właścicielami, z nominacji Bolesława III Krzywoustego w XII w. zostali Odrowążowie. Pod koniec XIV wieku bracia Jakub i Sławko Odrowążowie założyli na południe od grodu osadę targową, która wkrótce się rozrosła. Bracia na cześć miejscowości przyjęli nazwisko Szydłowieccy, a niedługo potem nadali osadzie prawa miejskie zwane prawem średzkim. Potwierdzone ono zostało dekretem z 1305 roku nadanym przez Wacława III Przemyślidę. Następnie prawo to zostało potwierdzone przez Władysława II Jagiełłę w 1427[5]. W 1401 Jakub i Sławko Szydłowieccy erygowali parafię i w centrum miasta wybudowali drewniany, gotycki kościół pod wezwaniem Świętego Zygmunta Króla. Za czasów Stanisława Szydłowieckiego powstał pierwszy zamek wybudowany w stylu gotyku saksońskiego. W latach 1493-1525 trwała przebudowa (wymurowanie) fary św. Zygmunta w stylu saksońskim. Wskutek braku męskich potomków w rodzie Szydłowieckich w 1547 r. miasto przechodzi w ręce Radziwiłów i pozostaje w rękach przedstawicieli tego rodu przez kilka stuleci. Właściciele odtąd tutaj nie rezydowali, jednak w XVI wieku dynamiczny rozwój miasta trwał. Wtedy do Szydłowca zjechali Szkoci (gł. bankowcy i kupcy) oraz Włosi (kamieniarze, budowniczowie i artyści) W latach 1602-1629 budowano na rynku ratusz miejski.

Autorzy witryny: Maria Czapnik, Natalia Golińska, klasa 3a 2007/2008