szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

Europejski Fundusz Społeczny

 

W NASZEJ GMINIE REALIZOWANY BYŁ PROJEKT:
„Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Szydłowiec”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt obejmował przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I – III.

Celem głównym usługi było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I – III w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Szydłowiec

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu realizowaliśmy:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 4 grupy,
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce - 2 grupy,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 3 grupy,
- zajęcia logopedyczne - 1 grupa,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie – zajęcia taneczne - 1 grupa,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych – język angielski - 2 grupy.

W Filii w Zdziechowie realizowane są trzy rodzaje zajęć:
- zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi - 1 grupa,
- zajęcia dla dzieci z wadami postawy - 1grupa,
- zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych - język angielski - 1 grupa.

Organizatorem projektu była:

Gmina Szydłowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Projekt był realizowany w dniach od 5.11.2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła wzbogaciła ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z klas młodszych, obejmując szczególną opieką uczniów potrzebujących pomocy i wsparcia, ale także tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania językowe i taneczne. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 93 dzieci, z czego 4 realizowało zajęcia w dwóch grupach. W ramach projektu szkoła pozyskała nowe pomoce dydaktyczne, które niewątpliwie wzbogaciły i uatrakcyjniły prowadzone z dziećmi zajęcia zarówno w Szydłowcu jak i w Zdziechowie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Joomla templates by a4joomla