szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

UWAGA!
W dniu 30 września 2016 r. Rada Pedagogiczna uchwaliła zmiany w statucie. Na stronie publikujemy zawsze najnowszą, zaktualizowaną wersję statutu. Najnowsze zmiany są zaznaczone na czerwono.

Jeśli chcesz zapoznać się ze statutem, kliknij tutaj:     | wersja Word |      | wersja PDF |

 

S T A T U T

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 ze Szkołą Filialną w Zdziechowie
i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu

 

Spis treści:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE
2. CELE I ZADANIA SZKOŁY
3. SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY
4. ORGANY SZKOŁY
5. ORGANIZACJA SZKOŁY
6.OPIEKA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
7.ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
8. OBOWIĄZEK SZKOLNY, UCZNIOWIE SZKOŁY
9. SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PSP2
10. SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PG1
11. TRADYCJA I CEREMONIAŁ SZKOLNY
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIKI:
NR 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PSP2     | wersja Word |     | wersja PDF |
NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PG1       | wersja Word |     | wersja PDF |
NR 3 PROGRAM PROFILAKTYKI                                 | wersja Word |     | wersja PDF |
NR 4 Karta śródrocznego świadectwa opisowego dla klasy I
NR 4 Karta śródrocznego świadectwa opisowego dla klasy II
NR 4 Karta śródrocznego świadectwa opisowego dla klasy III
NR 5 Karta rocznego świadectwa opisowego (dla nauczyciela innego przedmiotu)

 

Joomla templates by a4joomla