szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 września 2019 r., a kończą się 26 czerwca 2020 r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na półrocza:

I półrocze – od 2 września 2019r. do 31 stycznia 2020 r.

II półrocze – od 1 lutego 2020r.   do 26 czerwca 2020 r.

III. Egzaminy

Język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

Matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 9:00

terminy dodatkowe

1. Język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. Matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. Język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9.00

IV. Terminy pierwszego półrocza:

1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych – do 20 grudnia 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2019 r.

3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisanie ich do dziennika – 27 stycznia 2020 r.

4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 29 stycznia 2020 r.

5. Ferie zimowe - 10 lutego – 23 lutego 2020 r.

V. Terminy II półrocza:

1. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych – do 26 maja 2019 r.

3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisanie ich do dziennika – 19 czerwca 2019 r

4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020 - 23 czerwca 2020 r.

5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca 2020 r.

VI. Terminy przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 24 – 28 sierpień 2019 r.

VII. Ferie letnie - 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

VIII. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 - 3.01.2020 r.

Rekolekcje – 1 dzień

21.04 – 23.04. 2020 r. – egzaminy ósmoklasisty

Święto Szkoły – 15.05.2020 r.

12.06.2020 r. – piątek (po Bożym Ciele)

IX. Dni otwartej szkoły

4.11.2019 r.

2.12.2019 r.

13.01.2020 r.

4.05.2020 r.

1.06.2020 r.

Joomla templates by a4joomla