szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 I.  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2017 r., a kończą - 22 czerwca 2018 r.

II.  Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
     I półrocze - od 4 września 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.
    II półrocze - od 29 stycznia2018 r. do 22 czerwca 2017r.

III. Egzamin gimnazjalny:
   część humanistyczna                         - 18 kwietnia 2018 r.
   część matematyczno-przyrodnicza    - 19 kwietnia 2018 r.
   język nowożytny                                 - 20 kwietnia 2018 r.
Egzamin dodatkowy:
   część humanistyczna                         - 4 czerwca 2018r. 
   część matematyczno-przyrodnicza    - 5 czerwca 2018 r.
   język nowożytny                                 - 6 czerwca 2018 r.
IV. Terminy I okresu:

 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych do 20 grudnia 2017 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2017 r.
 3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisania ich do dziennika - 10 stycznia 2018 r.
 4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze- 12 stycznia 2018 r.


V. FERIE ZIMOWE trwają od 15 do 28 stycznia 2018r.

VI. Terminy II okresu:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych i nagannych - do 25 maja 2018 r.
 3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika - 13 czerwca 2018 r.
 4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny - 18 czerwca 2018 r.
 5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw - 22 czerwca 2018 r.
 6. Terminy przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 27 - 31 sierpnia 2018 r.


VII. FERIE LETNIE - trwają od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

VIII. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 2 maja 2018 r.            
 2. 4 maja 2018 r.                    
 3. 1 czerwca 2018 r.
 4. 20-21 czerwca 2018 r.

IX Dni otwartej szkoły:

 1. 06.11.2017 r.
 2. 04.12.2017 r.
 3. 08.01.2018 r.
 4. 09.04.2018 r.
 5. 07.05.2018 r.
 6. 04.06.2018 r.

 

.

 

Joomla templates by a4joomla