szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 września 2018r., a kończą 21 czerwca 2019r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na półrocza:

I półrocze – od 3 września 2018r do 25 stycznia 2019r.

II półrocze – od 11 lutego 2019r   do 21 czerwca 2019r.

III. Egzaminy

- Egzaminy gimnazjalne

1. Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019r. (środa) godz. 9:00

2. Część matematyczno-przyrodnicza -11 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 9:00

3. Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019r. (piątek) godz. 9:00

terminy dodatkowe

1. Część humanistyczna– 3 czerwca 2019r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. Część matematyczno-przyrodnicza– 4 czerwca 2019r. (wtorek) – godz. 9:00

3. Język obcy nowożytny– 5 czerwca 2019r. (środa) – godz. 9:00

- Egzamin ósmoklasisty

Język polski – 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) godz. 9:00

Matematyka – 16 kwietnia 2019r. (wtorek) godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019r. (środa) godz. 9:00

terminy dodatkowe

1. Język polski – 3 czerwca 2019r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. Matematyka – 4 czerwca 2019r. (wtorek) – godz. 11:00

3. Język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019r. (środa) – godz. 11.00

IV. Terminy pierwszego półrocza:

1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych – do 21 grudnia 2018r.

2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2018r.

3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisanie ich do dziennika – 17 stycznia 2019r.

4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 22 stycznia 2019r.

5. Ferie zimowe - 28 stycznia – 10 lutego 2019r.

V. Terminy II półrocza:

1. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych – do 21 maja 2019r.

3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisanie ich do dziennika – 10 czerwca 2019r.

4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2018/2019 - 13 czerwca 2019r.

5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2019r.

VI. Terminy przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 22 – 26 sierpień 2019r.

VII. Ferie letnie - 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

VIII. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018r. – piątek

2 maja 2019r. – czwartek

IX. Dni otwartej szkoły

5.11. 2018r.

3.12.2018r.

7.01.2019r.

1.04.2019r.

6.05.2019r.

3.06.2019r.

 

Joomla templates by a4joomla