szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

I’m Agatha Christie’s penfriend! Konkurs literacki rozstrzygnięty!

Dnia 2 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto konkurs z języka angielskiego pt. „I’m Agatha Christie’s penfriend! Piszemy opowiadanie kryminał.”
W tym roku z pośród prac autorstwa uczniów klas innowacyjnych, komisja wyłoniła trzy najlepsze opowiadania, które zostały wyróżnione.
Są to:
Brzeźniak Lena, ‘A funny detective’ /kl.1a
Miernik Natalia ‘The Dream’ /kl.1a
Wiśnios Adrian, ‘A Burned Face’ /kl.3a
GRATULUJEMY!

Aby zapoznać się z pracami uczniów, kliknij tutaj: Brzeźniak Lena, ‘A funny detective’ (Word) ‘A funny detective’ (PDF)
Miernik Natalia ‘The Dream’ (Word) ‘The Dream’ (PDF) Wiśnios Adrian, ‘A Burned Face’ (Word) ‘A Burned Face’ (PDF)

23.06.2015


Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu z języka angielskiego - "Gimnazjaliści piszą limeryki"

W maju 2014 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu został rozstrzygnięty całoroczny konkurs językowy "Gimnazjaliści piszą limeryki". Ww. konkurs skierowany był do młodzieży gimnazjalnej interesującej się literaturą i pisaniem w języku angielskim, a jego pomysłodawcą oraz przewodniczącą komisji była nauczycielka języka angielskiego Aneta Gregorczyk. Był to konkurs otwarty, tzn. każdy z uczniów klas językowych mógł przystąpić do konkursu, ale i mógł się z niego wycofać w dowolnym momencie. Od września 2013 roku do maja 2014 roku uczniowie uzdolnieni językowo mieli za zadanie przygotować jeden limeryk w ciągu każdego miesiąca i przekazać

go do nauczyciela języka angielskiego. Komplet limeryków przez cały okres trwania konkursu dostarczyło trzech uczniów: Katarzyna Bednarczyk kl. 3a, Aleksandra Brzeźniak kl. 3a, Filip Sodel kl. 2a.

Komisja konkursowa po przeanalizowaniu wierszy przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Filip Sodel
II miejsce – Aleksandra Brzeźniak
III miejsce – Katarzyna Bednarczyk

Wiersze ww. uczniów zostały zaprezentowane po I semestrze nauki w dniu 21 marca 2014 r. podczas prezentacji talentów naszej szkoły (Szkoła Odkrywców Talentów). Brawa dla tych uczniów za systematyczność, wytrwałość i chęć zaprezentowania swoich literackich umiejętności w języku angielskim! Zachęcamy do przeczytania wybranych limeryków naszych zwycięzców.

Gratulujemy!!!

Aby zapoznać się z limerykami uczniów, kliknij tutaj: | LIMERYKI (Word) | LIMERYKI (PDF) |
27.06.2014


Projekt edukacyjny „Folklor Ziemi Szydłowieckiej
Autorzy: Angelika Lejter, Kamil Chwaliński, Mateusz Matyga klasa 2a
Aneta Matyga klasa 1b
Opiekun uczniów: Anna Tokarska

Aby zobaczyć prezentację, kliknij tutaj

14.11.2013


Marlena Ziętkowska, uczennica klasy Ia Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu jest stypendystką w projekcie: "Regionalny program stypendialny dla uczniów uzdolnionych", realizowanym w roku szkolnym 2012/2013 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jej opiekunką jest Pani mgr Jadwiga Łukasiewicz. Nauczycielka wspiera Marlenę w realizacji projektu, udzielając jej wskazówek matematycznych oraz porad przy tworzeniu prezentacji multimedialnej.

Marlena realizuje projekt pt. "Symetria wokół nas", wykorzystując aparat fotograficzny w celu pokazania symetrii w otaczającym nas środowisku. Wiele budowli posiada środek bądź oś symetrii, np. Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Wysokiej, jego dzwonnica, zamek w Szydłowcu, czy też jego zabytkowe elementy, ratusz naszego miasta oraz wiele innych. Uczennica pokazała to podczas swojej prezentacji w dniu 23.01.2013 r. uczniom oraz rodzicom podczas zebrań klasowych. Po wycieczce do Francji, prezentacja została uzupełniona o nowe przykłady symetrii osiowej i środkowej.

Aby zobaczyć wersję nr 2 prezentacji, kliknij tutaj (format PDF 3,47 MB)


Projekt uczniowski "Ekorozwój w powiecie szydłowieckim"
Autorzy: Paweł Bednarczyk, Rafał Nojek - klasa 2a PG1 w Szydłowcu
Opiekun uczniów: Elżbieta Łata
Prezentacja została wykorzystana podczas debaty w dniu 8 kwietnia 2013 r.
Aby zobaczyć prezentację, kliknij tutaj (format PDF 1,43 MB)
8.04.2013


Projekt edukacyjny: "Renesans i barok - style architektoniczne".
Autorzy: Jakub Smal, Jakub Bielecki, Bartosz Wieczorek, Kacper Niziołek.
Opiekun uczniów: Jadwiga Sochacka.
Aby zobaczyć prezentację, kliknij tutaj (format PDF 977 kB)
27.05.2013


Projekt edukacyjny "Stosunki polsko-krzyżackie".
Autorzy: Emil Szyszka, Dominik Biaduń, Tomasz Przygocki, Krzysztof Podleśny - klasa 2b PG1 w Szydłowcu
Opiekun uczniów: Jadwiga Sochacka
Aby zobaczyć prezentację, kliknij tutaj (format PDF 1,22 MB).
9.05.2013


Uczniowie:
Weronika Woźniak,
Marcin Górlicki,
Dominik Mrozowski
z klasy 2s Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu w roku szkolnym 2012/2013 realizowali projekt matematyczny pt. "Moja klasa w procentach". Opiekunką uczniów była pani mgr Jadwiga Łukasiewicz - nauczycielka matematyki.

Uczniowie w ramach projektu przeprowadzili w swojej klasie ankietę na temat ulubionych przedmiotów szkolnych oraz ich oceniania. Wyniki tej ankiety opracowali w formie prezentacji multimedialnej, którą przedstawili swojej klasie w dniu 27 lutego 2013 r. podczas lekcji wychowawczej. Wyniki ankiety zostały opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

Aby zobaczyć prezentację, kliknij tutaj (PDF 624 kB).
27.02.2013


Agata Sieczka - uczennica klasy 2b Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu w pierwszy półroczu roku szkolnego 2012/2013 realizowała projekt z matematyki pt. „Moja klasa w procentach”. Opiekunką Agaty była pani mgr Jadwiga Łukasiewicz - nauczycielka matematyki. Uczennica przeprowadziła ankietę w swojej klasie na temat spędzania wolnego czasu przez młodzież. Wyniki tej ankiety opracowała w postaci prezentacji multimedialnej, która została opublikowana na stronie internetowej szkoły.

Aby zobaczyć prezentację, kliknij tutaj.
18.02.2013


Marlena Ziętkowska, uczennica klasy Ia Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu jest stypendystką w projekcie: "Regionalny program stypendialny dla uczniów uzdolnionych", realizowanym w roku szkolnym 2012/2013 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jej opiekunką jest Pani mgr Jadwiga Łukasiewicz. Nauczycielka wspiera Marlenę w realizacji projektu, udzielając jej wskazówek matematycznych oraz porad przy tworzeniu prezentacji multimedialnej.

Marlena realizuje projekt pt. "Symetria wokół nas", wykorzystując aparat fotograficzny w celu pokazania symetrii w otaczającym nas środowisku. Wiele budowli posiada środek bądź oś symetrii, np. Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Wysokiej, jego dzwonnica, zamek w Szydłowcu, czy też jego zabytkowe elementy, ratusz naszego miasta oraz wiele innych. Uczennica pokazała to podczas swojej prezentacji w dniu 23.01.2013 r. uczniom oraz rodzicom podczas zebrań klasowych. Cały projekt zostanie zakończony w czerwcu 2013 r., kiedy uczennica przedstawi swoje zdjęcia z Paryża z klasowej wycieczki szkolnej uwzględniając w nich symetrię środkową bądź osiową.

Aby zobaczyć prezentację multimedialną, kliknij tutaj.
18.02.2013


Ten maraton wygrywa, kto się zdrowo odżywia” – spot reklamowy projektu edukacyjnego „Nakręć się na zdrowie”. Pracę wykonał zespół uczniowski: Adamski Tomasz, Górecka Karolina, Gula Jacek, Kaszuba Bartosz, Kwiecień Wiktoria, Piętak Dominik, Śliwa Marlena, Trojanowski Mikołaj, Wereszczuk Adam, Wieczorek Bartosz z klasy 2a pod opieką nauczycielki informatyki Anny Tokarskiej.

Aby ściągnąć spot reklamowy kliknij tutaj (18 MB format MP4)

24.01.2013 r.


Historia narodu żydowskiegoPrezentacja multimedialna "Historia Narodu Żydowskiego w Regionie Szydłowieckim".

Przygotowali uczniowie: Mrozowski Mateusz, Nojek Rafał, Salamaga Hubert, Turek Bartosz, Urbaniak Mateusz, Zaręba Kacper z klasy 2a Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu.

Opiekun projektu: mgr Jadwiga Sochacka - nauczyciel historii.

Aby zobaczyć prezentację, kliknij tutaj (format PDF)

25.05.2012

 

 


Konkurs „Najpiękniejsze wiersze naszych uczniów w języku angielskim” był konkursem szkolnym, opracowanym według pomysłu nauczycielki języka angielskiego, Anety Gregorczyk. Konkurs ukierunkowany był na ćwiczenie umiejętności pisania i był skierowany do uczniów gimnazjum interesujących się językiem angielskim, literaturą i poezją oraz uczniów, którzy zdobywają oceny dobre, bardzo dobre i celujące z języka angielskiego i języka polskiego. Konkurs odbył się w I semestrze roku szkolnego 2011/2012, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło w II semestrze nauki, tj. 1 lutego 2012 r.

Każdy uczeń, który przystąpił do konkursu przygotował 4 wiersze w języku angielskim związane z następującymi tematami:

MIŁOŚĆ; SZKOŁA; RODZINA; WOLNOŚĆ.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I - Ziętkowska Angelika kl. 2a
II - Grzegorczyk Iga kl. 2a; Wojciechowska Olga kl.2a
III - Lis Monika kl. 2a; Kowalczyk Michał kl. 3a

Wiersze uczniów PG1 w Szydłowcu w języku angielskim (format PDF),
opieka: Aneta Gregorczyk - nauczycielka języka angielskiego:

1. Angelika Ziętkowska klasa 2a (III'2012)
2. Iga Grzegorczyk klasa 2a (IV'2012)
3. Olga Wojciechowska klasa 2a (III'2012)
4. Michał Kowalczyk klasa 3a (III'2012)

16.04.2012


Prezentacja multimedialna "Samorząd lokalny a szkoła". Przygotowali uczniowie: Krystian Madej, Grzegorz Jagieło, Maksym Karczewski z klasy 3s Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu. Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata - nauczyciel wos.

Zobacz plik: "projekt_kl_3s.pdf"

14.03.2012


Prezentacja multimedialna "Jak oszczędzać wodę". Przygotowali uczniowie: Michał Adamski, Mikołaj Banaszczyk, Karol Bielecki, Robert Michalski, Ernest Rudnicki z klasy III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu pod kierunkiem Jolanty Siwek - nauczyciela chemii.

Aby zobaczyć prezentację, kliknij tutaj


Mój Szydłowiec - najlepsze projekty wykonane przez uczniów klas 3a i 3b (odrębnie dziewczęta i chłopcy) podczas zajęć informatyki. Opiekun: Henryk Baniak
4.02.2008

Maria Czapnik, Natalia Golińska 3a,

Magdalena Orzechowska 3a,

Katarzyna Winiarska 3a,

Anna Janicka 3a,

Dariusz Skrzyniarz 3a,

Arkadiusz Grzyb 3a,

Arkadiusz Sławiński 3a,

Amanda Sochacka 3b,

Małgorzata Sobolewska 3b,

Piotr Napora, Piotr Michorowski 3b,

Konrad Pietralik, Jędrzej Prokopowicz 3b,

Kamil Grzeszczyk, Mateusz Łoboda 3b,

Łukasz Zieliński, Janusz Machnio 3b.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Narodowe Święto NiepodległościPrezentacja multimedialna "Narodowe Święto Niepodległości", przygotowana została na uroczystą akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2007 r. Akademia odbyła się w dniu 12 listopada z udziałem uczniów PSP2 i PG1 w Szydłowcu. Akademię przygotowali uczniowie biorący udział w projekcie "Akademia Przedsiębiorczości" oraz chór szkolny pod opieką Danuty Klepaczewskiej.

Autorami prezentacji byli Kamil Grzeszczyk (3b) i Michał Antos (3d).

Opiekę merytoryczną nad prezentacją sprawowała Elżbieta Łata, opiekę informatyczną - Henryk Baniak.

Prezentację można zobaczyć tutaj.
12.11.2007

 


Polska. Symbole narodowePrezentacja multimedialna "Polska. Symbole narodowe", przygotowana z okazji uroczystości nadania Zespołowi Szkół w Szydłowcu sztandaru, powstała w październiku 2007 r. i zaprezentowana została podczas uroczystego apelu w dniu 9.10.2007.

Autorami i wykonawcami prezentacji byli uczniowie: Konrad Pietralik (3b - przygotowanie prezentacji) i Małgorzata Sobolewska (3b - referowanie), pod kierunkiem nauczyciela historii mgr Jadwigi Sochackiej.

Prezentację można zobaczyć tutaj.
10.10.2007

 

 


Folklor mojego regionuFolklor mojego regionu - zobacz pracę konkursową!

Zapraszamy do obejrzenia witryny przygotowanej w ramach konkursu "Folklor mojego regionu". Konkurs organizowany jest przez Program Interklasa oraz Fundację Wspomagania Wsi. Konkurs, o charakterze ogólnopolskim, skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Prace konkursowe, w postaci stron internetowych, wykonane zostały przez zespoły uczniowskie pracujące pod kierunkiem nauczycieli.

Uczniowskie serwisy prezentują folklor regionu, w którym znajduje się szkoła ze szczególnym uwzględnieniem opisu ludowej twórczości artystycznej - czyli muzyki (pieśni i przyśpiewki, tańce, stroje regionalne), literatury (baśnie, podania ludowe, przysłowia), sztuki i zdobnictwa (typowe budynki, skanseny, przedmioty codziennego użytku), a także zwyczajów ludowych. Zebrane materiały są ilustrowane zdjęciami i rysunkami. Każda praca została przygotowana w minimum dwóch wersjach językowych.

Do konkursu zgłosiło się 128 zespołów szkolnych, jednak wiele szkół nie sprostało wymaganiom konkursu. Ostatecznie 59 szkół zdołało przygotować prace konkursowe (w tym: 23 szkoły podstawowe, 24 gimnazja i 12 szkół ponadgimnazjalnych). Jury, pod przewodnictwem pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Grażyny Staniszewskiej, przystąpiło do oceny zgłoszonych prac.

Zobacz "Folklor Ziemi Szydłowieckiej" - wspólny projekt uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu opisujący różne aspekty folkloru naszego regionu w języku polskim i angielskim:

Folklor Ziemi Szydłowieckiej
http://zsszydlowiec.pl/galeria/folklor/


 

Joomla templates by a4joomla