szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

Najmłodsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu tanecznym krokiem wkroczyli w nowy rok szkolny, bowiem w szkole realizowany jest program edukacyjno- muzyczno-ruchowy pod hasłem „Razem na ludowo”, którego autorką jest pani Agnieszka Mikołajczak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Program ma na celu popularyzację polskich tańców ludowych, umuzykalnienie dzieci, rozwijanie ich poczucia rytmu oraz zapoznanie z historią wybranych tańców ludowych.
Dzieci z klas młodszych uczestniczą w cyklicznych zajęciach edukacyjnych dotyczących genezy, struktury i historii polskiego tańca narodowego, uczą się kroków tanecznych poloneza, krakowiaka, kujawiaka oraz trojaka. Zajęcia prowadzone są nowatorskimi metodami z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów i instruktarzu nauczyciela.
Znakomicie w założenia realizowanego w szkole programu tanecznego wpisały się Koncerty Łódzkiego Duetu Akordeonowego tworzonego przez muzyków Filharmonii Łódzkiej – Zbigniewa Sobieraja i Kazimierza Barańskiego, które odbyły się w auli szkolnej w dniu 16.11.2015r. Młodzi słuchacze oprócz utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej mogli usłyszeć rytmy walca, tanga argentyńskiego oraz polskich tańców ludowych – oberka, krakowiaka, kujawiaka. Poznali budowę, brzmienie oraz możliwości muzyczne akordeonu. utrwalili znane pojęcia muzyczne: rytm, barwa, tempo, wysokość dźwięku.
Taniec sprawia dzieciom wiele radości, zaspokaja ich naturalną potrzebę ruchu, ekspresji, tworzenia. Podsumowaniem programu będzie Festiwal Tańca, w którym będą mogli zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Tematyka zawarta w programie stanowi rozszerzenie treści programowych edukacji wczesnoszkolnej.

(tekst: A. Mikołajczak)

Joomla templates by a4joomla