szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

29 stycznia 2016 r. nasza szkoła Zespół Szkół im. Jana Pawła II przystąpiła do programu „Weź oddech”. Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie z zakresu edukacji ekologicznej, skierowany do nauczycieli i nauczycielek wos-u, chemii, biologii, wychowawców z województw mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Ma on na celu podnoszenie świadomości młodzieży, nauczycieli i społeczności lokalnych na temat ochrony czystości powietrza (głównie ograniczania niskiej emisji) oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie. „Weź oddech” jest projektem dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program dzieli się na 4 etapy, których celem jest stopniowe wprowadzanie nauczycieli i uczniów w tematykę niskiej emisji i będzie trwał od stycznia 2016 roku do lutego 2017 r. W czasie trwania programu uczniowie będą przeprowadzać różnorakie doświadczenia.
W trakcie realizacji programu spróbujemy zapoznać społeczeństwo i władze lokalne z tym tematem, oraz postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań związanych z naszym zdrowiem. Nauczyciele koordynatorzy: Elżbieta Łata i Jolanta Siwek wzięły udział w konferencji wprowadzającej w Warszawie i Kielcach. Szkoła otrzymała darmowy sprzęt do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, który będzie wykorzystywać do pracy w czasie realizacji założeń projektu.
W etapie informacyjnym projektu podjęliśmy wiele wyzwań. Nauczyciele wos-u, chemii i biologii przeprowadzili lekcje na temat niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza. Na chemii pod kierunkiem Pani Jolanty Siwek uczniowie wyszli w plener. Korzystając z otrzymanego na szkoleniu nauczycieli zestawu do badania powietrza, przeprowadzili badania dotyczące wpływu zanieczyszczeń na porosty i drzewa, obecności pyłów w powietrzu i ich pH, obecności pyłków w powietrzu, zawartości ozonu w powietrzu, zmierzyli temperaturę i wilgotność powietrza. Następnie omówili wyniki badań, podsumowali pracę grup i zbadali odczyn pH przyniesionej przez uczniów wody deszczowej.
Na kolejnej lekcji uczniowie omówili wpływ niskiej emisji na organizm człowieka i środowisko przyrodnicze. Uczniowie zapoznali się z alternatywnymi źródłami energii (energia przepływającej wody, wiatru, słoneczna, geotermiczna czy jądrowa), przeanalizowali ich wpływ na środowisko.
Na zajęciach pozalekcyjnych z biologii pod czujnym okiem pani Hanny Giszko uczniowie sadzili tzw. „dotleniacze” czyli rośliny, które dostarczają tlen.
Uczniowie wraz z nauczycielem wos-u Elżbietą Łatą dali pokaz zdrowego żywienia bez mięsa wykonując sałatki owocowe i warzywne, które nie szkodzą środowisku. Informowali wszystkich o szkodliwości przemysłowej produkcji mięsa oraz jej wpływu na stan powietrza, które wdychamy.
Uczniowie bardzo zaangażowali się w działania projektu. Wykonali wiele zdjęć dymiących kominów emitujących pyły mp2 i mp10. Segregują w domach śmieci, zbierają makulaturę, aby chronić lasy, które są „płucami miast i wsi”. Chcą wiedzieć, kto truje ich płuca?

(tekst: E. łata)

Joomla templates by a4joomla