szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

KLASA PIERWSZA

Kandydaci do klasy pierwszej przyjmowani są  na podstawie:

1. ZGŁOSZENIA / WNIOSKU - jeżeli kandydat mieszka w obwodzie szkoły lub w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w naszej szkole. Przyjęty jest on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia/wniosku do sekretariatu szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka).

druk zgłoszenia do pobrania - kandydat z obwodu szkoły

druk wniosku do pobrania - kandydat spoza obwodu realizujący roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne w szkole

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIACH 20 - 28 LUTEGO 2018r.

2. WNIOSKU - kandydat spoza obwodu szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) w wyniku postępowania rekrutacyjnego

Druk wniosku do pobrania

Oświadczenie do pobrania

WYPEŁNIONE WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIACH 1-23 MARCA 2018r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII 286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.)

 

Lp. Kryterium Liczba punktów  Dokument potwierdzający spełnianie kryteriów
 1  Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły 3 pkt  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
 2  Rodzic(e) prawny(i) opiekun(owie)kandydata pracują w szkole 2 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
 3  Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole  1 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Joomla templates by a4joomla